Erasmus Personel hareketliliği nedir ?

Ersmus+ Personel Hareketliliği

Erasmus hareketliliğinden sadece öğrenciler değil de üniversitedeki hocalar ve personel de faydalansın diye hazırlanmış bir programdır.

Kendi içinde ikiye ayrılır.
a-) Ders verme
b-) Eğitim alma

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği (Staff Mobility for Teaching)

  • Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği, EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi üniversitelerde  sadece ders vermekle yükümlü olan (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Doktor) personele açıktır. Doktorası olmayan araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve okutmanlar anlaşmalı hareketlilikten faydalanmak isterlerse gidecekleri üniversitelerin onaylaması üzerine bu hareketlilikten faydalanabilirler.
  • Personel hareketliliği için  Türkiye’deki ve Avrupa’daki  ikili anlaşma yani Eramsus + personel anlaşması  yapılmış olması.
  • Hareketliliğin geçerli sayılabilmesi için en az 8 saat ders vermek şartıyla başvurulabilmektedir.
  • Hareketlilik seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak gerçekleştirilebilir. Genelde, Türkiye’deki üniversiteler bunu  5 gün ile sınırlandırırlar ama isterseniz 2 ay olarak da gidebilirsiniz. Kurumunuzun insiyatifine kalmış.
  • Hareketliliğin tamamlanması için genelde bir Deadline verilir  ve bu tarihe kadar gidip gelmiş olmalısınız.

 

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Training)

  • Eğitim alma hareketliliği, üniversite ile Erasmus+ İkili Anlaşmasının yapılmış olduğu EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında ya da gitmek isteyen personelin kendi araştırması ile bulduğu üniversite ve/veya işletmelerde yapılabilir.
  • Bu hareketlilikte öncelik genelde Akademisyenlere verilmektedir.
  • Hareketlilik seyahat hariç, en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak gerçekleştirilebilir.
  • Hareketliliğin tamamlanması için genelde bir Deadline verilir ve bu tarihe kadar gidip gelmiş olmanız gerekiyor.

Siz sormadan biz söyleyelim.

Personel Hareketliliği ile iglili Sormanız Gereken Sorular.

 

Erasmus hocalarımızdan ve personelimizden de desteğini eksik etmiyor tabi.

Personel Hareketliliği hibeleri ve şartları.