Kurumsal Destek Hibesi (HO)

HO yani Hareketlilik organizasyonu hibesi kısaca; Erasmus  + ofisinin Erasmus + organizasyonlarında kullanması,  gerektiğinde Erasmus + ofisi için kullanmak adına ekipman alması ve  öğrenci ve personel hareketliliğini yürüten personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri desteklemek için yapacağı harcamalar için kullanılan hibedir.

Önemli Uyarı: Görevlendirmelerde 25.08.2009 tarih ve 27330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren hükümler uygulanmaktadır. 

Ulusal Ajans vakıf üniversitelerinin de Erasmus + ofisleri için verilen yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerinde 25.08.2009 tarih ve 27330 sayılı hükme göre hareket etmesi önerilmektedir. Son olarak vakıf üniversitelerinin kendi kurum mevzuatlarına göre  Erasmus + hareketliliği ile ilgili bir görevlendirme söz konusu olduğunda personeline eksik ya da ilave hibe vermesine engel değildir.

Ayrıca kurumsal destek hibesi engelli öğrenci ve personel için ilave hibe istemeden önce kullanılabilir. 

Bu hibe asla ama asla Erasmus programı dışındaki sebepler için kullanılamaz, işletilemez ya da borç verilemez. 

Eramsus Raven Team